Musikterapi

Musik bevæger os

Den erfaring har de fleste mennesker og mange bruger musik bevidst til at ændre stemning eller energi. Musikterapeuter er uddannet til at give mennesker nye erfaringer af sig selv og nye handlemuligheder i livet gennem musikoplevelser. Samtale kan være en del af processen men behøver ikke være det. Kommunikation kan også foregå uden ord.

Her er en casebeskrivelse fra min praksis To morgener med Jacob med eksempler på hvordan jeg inviterer til en musikalsk dialog. Samtidigt bruger jeg musikalske elementer til at sætte en ramme om samspillet, til at regulere Jacobs opmærksomhed og arousel niveau og til at afstemme følelsesmæssigt med ham. Min bevidste brug af fx tempo, stemmeleje, klang og dynamik regulerer samspillet fra øjeblik til øjeblik.

Musikterapi kan foregå individuelt men også i grupper. Fællessang, samspil, bevægelse eller dans er et fantastisk middel til at samle opmærksomheden og skabe samhørighed i en gruppe. Kendt musik er en direkte vej til vitalitet, følelser, erindringer og en oplevelse af identitet fx for mennesker med en demenssygdom. Musik opleves på så mange niveauer at det kan finde neurale forbindelser udenom de områder i hjernen der er skadet.

Den relation der opbygges gennem musikterapi er med til at forebygge isolation, depression, angst og stress. Her er et frirum, hvor man ikke skal præstere. Vi kan være med det der er skønt eller svært og udtrykke det med hjælp fra musikken. Og det der udtrykkes og bliver hørt kan også komme i bevægelse.

Musik kan være en livline i de perioder hvor det er svært at finde retning og mening. Hjælpen findes, men det er ofte det gale sted man leder. Hvis man ikke selv har lyst til at spille er receptiv musikterapi også en mulighed. Når man lytter til musik i en afspændt tilstand er det lettere at danne indre billeder og rejse i bevidstheden, ligesom det sker i drømme. Jeg har erfaring i at udvælge den musik der bedst kan skabe rum for fordybelse og kontakt til det der trænger til at komme op i lyset. Musikken kan tilføre struktur og fokus eller liv og dynamik alt efter behov. Den kan være let eller tung, lille eller stor, harmonisk eller fuld af kontraster. Og alt der imellem – ligesom livet. Bagefter arbejder vi med at integrere de oplevelser der opstår under musiklytningen.

Jeg tilbyder musikterapi til privat personer fra min praksis på Balle Skovvej. Kontakt mig hvis du vil høre nærmere.