• september 30, 2017

Rytme

Rytme

1024 729 admin

Den seneste tid er jeg igen blevet opmærksom på betydningen af rytme og gentagelse. Alt arbejder på den måde.

Det viser sig fx ved at et emne lyser op i den musik jeg aktuelt arbejder med. Så gentager det sig i film jeg ser, hos mennesker jeg møder eller i ting jeg læser. Mine drømme har måske allerede præsenteret scenarier der kredser om emnet. Til tider med referencer til både nutid, fortid og fremtid.

Det sidste skal man lige sluge, hvor er den frie vilje, skaber jeg ikke selv min fremtid? Men det der med opfattelsen af tid som en lineær fremadskridende proces har fået et alvorligt slag for boven.

I noteret musik følger vi et partitur. Vi læser fra venstre mod højre, ligesom i skriftsproget, lineært fremadskridende, takt 8 kommer før takt 16 osv. I en improvisation er der ikke noget partitur og opbygningen af musikken sker mere i en cirkulær proces, en spiral, gennem gentagelser med variationer. Der er en rytme, noget vender tilbage men aldrig som en tro kopi. Så sker der nemlig ingen opbygning. Variationerne kan være i dynamik, i klangfarve, i tæthed (hvor mange stemmer på en gang), i register, i tempo, i frasering der er uendelige muligheder.

På et tidspunkt er der opbygget tilstrækkeligt meget energi og vandmasserne vælter ind over dæmningen, der opstår et skift i retning og tempo som opleves mere som en kontrast end som en variation. I en sang kunne det tage form af et omkvæd.

Jeg tror at strukturen i al musik er cirkulær, ligesom i naturen iøvrigt. Det afspejles bare dårligt i partituret.