• august 30, 2012

Afrunding

Afrunding

682 1024 admin

Dette er mit sidste indlæg i tråden Inspiration.

Måske starter jeg en ny tråd, det vil vise sig, ligesom afsættet til at lave denne hjemmeside for et år siden og ”Alt hvad der er værd at vide om inspiration” på bloggen for et halvt år siden.

Dengang anede jeg ikke hvad den skulle. Jeg tænkte diskussions forum og mulighed for udveksling, (under alle omstændigheder vidste jeg, at jeg skulle skrive jævnligt). Det blev så nærmere en kryptisk logbog over udførelsen af det jeg har kaldt ”fri improvisation i et år”.

Projektet var inspireret af en drøm jeg havde i efteråret 2011, hvor jeg blev optaget på et et årigt kursus i improvisation. Jeg havde søgt et tre årigt, fik kun et år, men forstod også at det var mere præcist. Faste læsere af bloggen vil vide at der var afgangseksamen i foråret, lidt groft når jeg nu havde fået et helt år, men måske var jeg igennem pensum… Jeg bestod i hvert fald (i drømmen) og har i løbet af sommeren fået form på mit videre arbejde erhvervsmæssigt og kunstnerisk (i den ydre verden). Og det var den bagvedliggende opgave efter mange år i undergrunden, som frivillig, autodidakt, hjemmearbejdende, alternativ og ulønnet.

Dermed er projekt fri improvisation afsluttet. I den form. I denne omgang.