musikterapi

Har du en mor, en far, et barn eller en ægtefælle du har svært ved at nå? Eller er du som fagperson opmærksom på en borger der ikke trives?

Uanset om det er pga. en demenssygdom, en psykisk lidelse eller en udviklingsforstyrrelse kan musik være en vej til kontakt og kommunikation. Ikke mindst den musik vi kender og elsker. Og samværet i musikterapi kan erstatte en samtale når det verbale sprog er brudt sammen eller aldrig udviklet.

Vidste du at hørelsen er den første sans vi udvikler og den sidste vi mister? Musikterapeuten kan fx afhjælpe stress hos for tidligt fødte og deres forældre. Og i den anden ende af livet skabe et rum af nærvær omkring den døende.

Musikken er så at sige en bærebølge for kontakt i mennesker, mellem mennesker og i vores forhold til den jord vi er sat på.

Jeg kommer til jer og er fleksibel i forhold til tidspunkt. Kontakt mig på tel: 21968629 eller send en besked og jeg vender hurtigt tilbage.