Kommunikation

... og musikalitet

Kommunikativ musikalitet er et udtryk fra spædbarnsforskningen, der beskriver det tidlige samspil mellem det lille barn og forælder. De første ordløse dialoger er nemlig karakteriseret af puls, rytme og timing, melodiske konturer, matchende klang og dynamik. Og det involverer både krop, stemme og mimik. Herigennem afstemmer de to samspilspartnere sig med hinanden og opbygger små forløb. Senere inddrager de også leg med forventninger, overraskelse og humor.

Efterhånden som barnet udvikler et verbalt sprog bliver den kommunikative musikalitet nedtonet til fordel for ordenes betydning. Men livet igennem vil elementer fra det tidlige samspil være afgørende for at vi oplever os set og hørt og kan synkronisere os i mødet med andre. Dette kan samtidigt være en mulig forklaring på hvorfor musik kan berøre os så dybt og ofte på et før-sprogligt plan.

Søger du mere viden om musikterapi med forskellige målgrupper? Se Cedomus Center for dokumentation og forskning i musikterapi v. Aalborg Universitet.