Monthly Archives :

september 2017

1024 729 admin

Rytme

Den seneste tid er jeg igen blevet opmærksom på betydningen af rytme og gentagelse. Alt arbejder på den måde.

Det viser sig fx ved at et emne lyser op i den musik jeg aktuelt arbejder med. Så gentager det sig i film jeg ser, hos mennesker jeg møder eller i ting jeg læser. Mine drømme har måske allerede præsenteret scenarier der kredser om emnet. Til tider med referencer til både nutid, fortid og fremtid.

Det sidste skal man lige sluge, hvor er den frie vilje, skaber jeg ikke selv min fremtid? Men det der med opfattelsen af tid som en lineær fremadskridende proces har fået et alvorligt slag for boven.

I noteret musik følger vi et partitur. Vi læser fra venstre mod højre, ligesom i skriftsproget, lineært fremadskridende, takt 8 kommer før takt 16 osv. I en improvisation er der ikke noget partitur og opbygningen af musikken sker mere i en cirkulær proces, en spiral, gennem gentagelser med variationer. Der er en rytme, noget vender tilbage men aldrig som en tro kopi. Så sker der nemlig ingen opbygning. Variationerne kan være i dynamik, i klangfarve, i tæthed (hvor mange stemmer på en gang), i register, i tempo, i frasering der er uendelige muligheder.

På et tidspunkt er der opbygget tilstrækkeligt meget energi og vandmasserne vælter ind over dæmningen, der opstår et skift i retning og tempo som opleves mere som en kontrast end som en variation. I en sang kunne det tage form af et omkvæd.

Jeg tror at strukturen i al musik er cirkulær, ligesom i naturen iøvrigt. Det afspejles bare dårligt i partituret.

1024 848 admin

Drift

På min opslagstavle hænger skattevæsenets definition på driftsomkostninger, som er de udgifter der kan fratrækkes i virksomhedens regnskab inden der afregnes skat af overskuddet.

Driftsomkostninger er udgifter anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten.

Det er egentligt smukt. Ikke poetisk i traditionel forstand, men det er sandt og skåret til benet som et haiku digt. Der er en balance mellem ind og ud, som et åndedrag. Det er et meget enkelt princip som skattevæsenet refererer til, og det burde være nemt at afgøre hvad der hører ind under drift – og nu tænker jeg på livet generelt. Men jeg gad vide om jeg er den eneste der har brug for at være mere opmærksom på hvad der er livets fundamentale driftsomkostninger og hvad der falder udenfor, forbrug som bare tærer på livskraften.

Så hvordan erhverver, sikrer og vedligeholder vi vores livskraft.

Som udgangspunkt er det nemt, man erhverver sin livskraft med livet, og livet det er os givet. Men jeg kan alligevel godt lide ordet ”erhverve”. En fødsel er også en kamp for livet, en vilje til at udstå smerte, angst og uvished om hvad der venter på den anden side. Slut med intravenøs ernæring, nu skal der arbejdes for føden og den afhænger af kontakten til omverden, der ikke altid er lige generøs. Det må være et chok at erfare de nye betingelser. Og afhængigt af hvem vi er, og hvordan vi bliver mødt, tager det år at genvinde tilliden til livet.

Når jeg prioriterer tid til at spille, meditere, reflektere og skrive er det for at sikre og vedligeholde det jeg lever af. Det kræver bestemt et menneskeligt og kreativt overskud at støtte andres udviklings processer som musikterapeut, men det er ikke det jeg tænker på her. Her mener jeg det ansvar man har i forhold til sit eget liv.

Når voksne mennesker brokker sig, det kan være over ledelsen på deres arbejdsplads, over nedskæringer, over manglende prioritering af det de synes er vigtigt, slår det mig, at det til syvende og sidst er deres egne manglende investeringer det falder tilbage på. Hvis man vedvarende undlader at investere i sin livskraft og kun tærer på den, bliver det umuligt at finde sin egen vej endsige gå den. Deraf følger fornemmelsen af at være en brik i andres spil og at det er andres ansvar at ændre på tingenes tilstand fremfor ens eget. Der er sikkert også plads til forbedring på ledelses gangen, men det er ikke den man skal vente på i forhold til at få sit liv på ret køl.

Omvendt, når jeg arbejder for meget bliver det de samme gode investeringer der tærer på driften. Det synes som om balancen mellem ind og ud er vigtigere end hvad jeg konkret foretager mig. Jeg prøver at lytte. Måske er der brug for handling, måske at give opmærksomhed til indadvendt proces arbejde, måske skal der refleksion og bearbejdning til, men det jeg virkeligt må øve mig på er i al sin enkelhed: hvile og afslapning.