Monthly Archives :

august 2012

682 1024 admin

Afrunding

Dette er mit sidste indlæg i tråden Inspiration.

Måske starter jeg en ny tråd, det vil vise sig, ligesom afsættet til at lave denne hjemmeside for et år siden og ”Alt hvad der er værd at vide om inspiration” på bloggen for et halvt år siden.

Dengang anede jeg ikke hvad den skulle. Jeg tænkte diskussions forum og mulighed for udveksling, (under alle omstændigheder vidste jeg, at jeg skulle skrive jævnligt). Det blev så nærmere en kryptisk logbog over udførelsen af det jeg har kaldt ”fri improvisation i et år”.

Projektet var inspireret af en drøm jeg havde i efteråret 2011, hvor jeg blev optaget på et et årigt kursus i improvisation. Jeg havde søgt et tre årigt, fik kun et år, men forstod også at det var mere præcist. Faste læsere af bloggen vil vide at der var afgangseksamen i foråret, lidt groft når jeg nu havde fået et helt år, men måske var jeg igennem pensum… Jeg bestod i hvert fald (i drømmen) og har i løbet af sommeren fået form på mit videre arbejde erhvervsmæssigt og kunstnerisk (i den ydre verden). Og det var den bagvedliggende opgave efter mange år i undergrunden, som frivillig, autodidakt, hjemmearbejdende, alternativ og ulønnet.

Dermed er projekt fri improvisation afsluttet. I den form. I denne omgang.

1024 576 admin

Om talent og mod

Er der noget man virkelig har talent for?

Noget man egentlig ikke har brug for undervisning i, men bare skal øve sig på, fordi ens medfødte sans guider en og hele tiden stiller nye opgaver. Noget der ligger bagved familiebaggrund, kultur, traditioner, smag og behag.

At lande på rette hylde. Der hvor folk umiddelbart forstår hvad man kan, fordi det ikke er en eller anden erhvervet færdighed man demonstrerer, men simpelthen det, der ligger som en naturlig forlængelse af hvem man er.

Jeg læste en fagbog sidste uge der ramte lige der. Jeg vidste at jeg kendte dette område, at jeg havde gennemkrydset det mange gange på egen hånd. At jeg havde opholdt mig i forskellige egne og havde både vidunderlige og barske erfaringer derfra. Rigtigt mange havde genkendt mig der, men når det kom til profession var jeg ambivalent og fokuserede selv lige ved siden af – i nabolandene. Af gode grunde kan jeg se nu. Der var blevet drevet rovdrift på talentet tilbage i tiden, så forudsætningerne for at udfolde det ikke længere var til stede. Det syntes som en tung og slidsom vej, noget der ville dræne mig for liv. Evigt overarbejde i kulminerne.

Men i nabolandene var jeg lidt en flygtning. Jeg var der kun på besøg og hørte ikke hjemme. Alt var fremmedartet og skulle læres fra bunden. Når man er 41 er man ikke nybegynder, det føles ikke præcist.

Det springende punkt blev mod. Mod til at se – sit eget og andres morads. Og ansvar. Det ansvar der ikke blev eller bliver taget. Nogle børn i byen gik for lud og koldt vand og da jeg erfarede det stod alt på en knivsæg. Skal jeg se væk fordi lidelsen er ubærlig eller skal jeg tvinge mig selv til at se hvad der end måtte være, gå ind i sagen, underrette myndighederne. Og jeg vidste hvad min mor ville have gjort og gjorde det andet.