Musikterapi

Musik bevæger os...

Den erfaring har de fleste mennesker og mange bruger musik mere bevidst. Musikterapeuter er uddannet til at give mennesker nye erfaringer af sig selv og nye handlemuligheder i livet gennem musikoplevelser. Samtale kan være en del af processen men behøver ikke være det. Kommunikation kan også foregå uden ord.

Her er en casebeskrivelse fra min praksis To morgener med Jacob med eksempler på hvordan jeg inviterer til en musikalsk dialog. Samtidigt bruger jeg musikalske elementer til at sætte en ramme om samspillet, til at regulere Jacobs opmærksomhed og arousel niveau og til at afstemme følelsesmæssigt med ham. Min bevidste brug af fx tempo, stemmeleje, klang og dynamik regulerer samspillet fra øjeblik til øjeblik. Se også mit blogindlæg: Modaliteter.

Musikterapi kan foregå individuelt men også i grupper. Fællessang, samspil eller dans er et fantastisk middel til at samle opmærksomheden og skabe samhørighed i en gruppe. Kendt musik er en direkte vej til vitalitet, følelser, erindringer og en oplevelse af identitet fx for mennesker med en demenssygdom. Musik opleves på så mange niveauer at det kan finde neurale forbindelser udenom de områder i hjernen der er skadet. Selv sidst i forløbet kan en simpel sang udgøre en ramme for samvær.

Den relation der opbygges gennem musikterapi er med til at forebygge isolation, depression, angst og stress. Her er et frirum, hvor man ikke skal præstere. Vi kan være med det der er skønt eller svært og faktisk også udtrykke det med hjælp fra musikken. Og det der udtrykkes og bliver hørt kan også komme i bevægelse.

Jeg laver også miljø musikterapi. Det foregår typisk i et fællesrum. Det er ikke koncert eller underholdning, det er i baggrunden, men det er heller ikke bevidstløs muzak. Når jeg improviserer på klaveret eller med sang og ukulele kan jeg skabe et rum eller reflektere en stemning i huset. Musikken kan tilføre struktur og fokus eller liv og dynamik alt efter behov. Den kan være let eller tung, lille eller stor, harmonisk eller fuld af kontraster. Og alt der imellem – ligesom livet.

Derfor er musikterapi velegnet som personlig udvikling også for normalt fungerende mennesker. Hvad enten behovet er opstået spontant eller i forbindelse med en krise kan den rigtige musik skabe rum for en fordybelse, en kontakt med andre lag i bevidstheden som er afgørende for at et menneske kan komme videre i sin livs proces. Her bruger jeg metoden Music and Imagery, hvor man lytter til klassisk musik i en afspændt tilstand og danner indre billeder.  De oplevelser man får under musik lytningen processeres derefter gennem kreativt arbejde og samtale.