Formater

hvordan jeg arbejder...

En musikterapeutisk konsulent observerer typisk i institutionen/hjemmet og har derefter et kortere forløb med den person eller gruppe det drejer sig om. Forløbet afsluttes med en skriftlig status eller et oplæg med mulighed for fælles refleksion. Dette er den klassiske model, men jeg foretrækker at arbejde på en mere kreativ og dybtgående måde:

Musikterapeut i Huset/Artist in Residence: Her kommer jeg på institutionen en hel dag om ugen og i en længere periode, et år eller mere. Jeg medbringer alle mine instrumenter, indretter mig i et lokale og indgår i det tværfaglige samarbejde. Jeg så at sige forstyrrer, forstærker og fordyber det der allerede sker i huset. I praksis kan det foregå som en kombination af individuelle forløb, gruppesessioner, miljøterapi og workshops med personalet.

Musikterapi på Hjul: Jeg kører ud med mine instrumenter og laver musikterapi i hjemmet evt. på sengekanten. Det kan være en vigtig livline til borgere der er meget svage eller isolerede. Her kan de pårørende også inddrages.

Sidst men ikke mindst er jeg engageret i opbygningen af et miljø for fri improvisation på Djursland The Art of Improvisation.

Flagskibet er Kurser i Improvisation som vi arrangerer i samarbejde med organisationen Music for People, læs mere her. Kurserne er åbne for alle musikelskere uanset forudsætninger og tiltrækker folk fra hele landet. Nogle henvender sig for at få faglig inspiration, mange opdager at arbejdet angår et dybt personligt behov. Mere info og tilmelding gennem Aftenskolen for Musik og Billedkunst i Syddjurs her.

Hjerterytmen i The Art of Improvisation er de tilbagevendende Gatherings – i praksis en halvåben gruppe af mere erfarne musikere som arbejder med improvisation som musikalsk udtryk. Se også min side om Improvisation. Her fungerer jeg som tovholder. Gatherings afholdes hver anden søndag året rundt på KulturHotellet i Rønde.

Jeg arbejder efter Dansk Musikterapeut Forenings etiske principper.