Formater

til inspiration...

Flere af mine kunder har en aftale jeg kalder musikterapeut i huset. Her kommer jeg fast på institutionen en hel dag om ugen og indgår i det tværfaglige samarbejde. Arbejdet kan omfatte både individuelle forløb og gruppesessioner. Vi laver typisk kontrakt for et halvt eller et helt år af gangen.

Jeg kan også fungere som konsulent i forbindelse med bekymring for en bestemt elev eller borger. Jeg observerer i institutionen og vi præciserer hvad fokus skal være, hvorefter jeg har et musikterapi forløb typisk 10 -12 sessioner som jeg videooptager. På den baggrund kan jeg holde et oplæg med teori og udvalgte videoeksempler hvor vi sammen kan reflektere over andre tilgange og vinkler på praksis.

En musikterapeutisk workshop er et sted, hvor deltagerne fx en personale gruppe kan udvide og nuancere deres personlige udtryk, musikalitet og samspils færdigheder. Som udgangspunkt kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, vi lærer de musikalske parametre og deres virkning at kende gennem lege med musikinstrumenter, krop og stemme. 

Workshoppen kan også målrettes musiklærere, der ønsker ny inspiration. Som facilitator i improvisation går jeg ikke ind i konkrete arbejdsmæssige eller personlige problematikker, det er den kreative proces her og nu vi fordyber os i. Der er flere tilbud under The Art of Improvisation på amob.dk

Alternativt kan jeg tilbyde gruppe musikterapi, hvor den enkelte får støtte til at arbejde i dybden med sine personlige fokuspunkter. Vi finder et fælles tema som foldes ud gennem gruppens arbejde med respekt for den enkeltes proces. Jeg bruger receptive metoder eller aktive metoder afhængigt af deltagernes behov. En gruppe har typisk 5-6 deltagere. Individuelle sessioner er også en mulighed.

Jeg arbejder efter Dansk Musikterapeut Forenings etiske principper.